1. موجود

  کتاب مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت پرستاری

  14,900تومان

  11,920 تومان

  تعداد صفحه 72- انتشارات جامعه نگر-نویسنده: حمید حجتی
 2. موجود

  کتاب بیماری های پوست هبیف 2018

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 664انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر توماس پی هبیف ترجمه دکتر پروین منصوری
 3. موجود

  کتاب بیماری های پوست هبیف 2018

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 664انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر توماس پی هبیف ترجمه دکتر پروین منصوری
 4. موجود

  کتاب اصول و فنون پرستاری پوتر و پری

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 1380انتشارات اندیشه رفیع تألیف پوتر و پری
 5. موجود

  کتاب اصول و فنون پرستاری پوتر و پری

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 1380انتشارات اندیشه رفیع تألیف پوتر و پری
 6. موجود

  کتاب طرح مراقبتی روان پرستاری

  24,900تومان

  21,165 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر کاترین فورتیناش ترجمه دکتر محمد آقایی
 7. موجود

  کتاب طرح مراقبتی روان پرستاری

  24,900تومان

  21,165 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر کاترین فورتیناش ترجمه دکتر محمد آقایی
 8. موجود

  کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک بیمار ونگ 2015

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 704انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 9. موجود

  کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم ونگ 2015

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 440انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 10. موجود

  کتاب روش تحقیق پرستاری ارزیابی,ترکیب و تولید شواهد

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 950انتشارات اندیشه رفیع تألیف سوزان گرو.نانسی برنز.جنیفر گری ترجمه ناهید دهقان میری
 11. موجود

  کتاب روش تحقیق پرستاری ارزیابی,ترکیب و تولید شواهد

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 950انتشارات اندیشه رفیع تألیف سوزان گرو.نانسی برنز.جنیفر گری ترجمه ناهید دهقان میری
 12. موجود

  کتاب اصول تحقیق پرستاری

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 540انتشارات اندیشه رفیع ترجمه وتخلیص ناهید دهقان میری نویسنده دنیس.اف.پولیت.چریل تاتانوبک
 13. موجود

  کتاب اصول تحقیق پرستاری

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 540انتشارات اندیشه رفیع ترجمه وتخلیص ناهید دهقان میری نویسنده دنیس.اف.پولیت.چریل تاتانوبک
 14. موجود

  کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2015

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 704انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 15. موجود

  کتاب خلاصه درسنامه پرستاری کودکان وونگ

  32,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه هاله جعفری - فاطمه ابراهیم پور
 16. موجود

  کتاب پرستاری بهداشت جامعه

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر اسحاق ایلدرآبادی
 17. موجود

  کتاب مجموعه کامل دروس پرستاری کارشناسی به کارشناسی ارشد2019

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 1334انتشارات بشری تألیف دکتر میترا ذوالفقاری
 18. موجود

  کتاب دوره هفده جلدی درسنامه برونروسودارث جامعه نگر

  610,000تومان

  488,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر
 19. موجود

  کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه مهسا پورشعبان اوشیبی
 20. موجود

  کتاب مدل SPICES در برنامه درسی رشته پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرای ده دانشکده پرستاری جهان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فاطمه خراشادی زاده - حسین کریمی مونقی
 21. موجود

  کتاب مهارت های مدیریتی سرپرستاران بر اساس الگوی ارزشیابی عملکرد رفتاری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات حیدری تألیف محمد بابایی پور و همکاران
 22. موجود

  کتاب میکروب شناسی برای پرستار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات حیدری تألیف ندا باصری - پرستو حسینی
 23. موجود

  کتاب راهنمای کاربردی داروهای تزریقی و محاسبات دارویی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف هادی بهرامی
 24. موجود

  کتاب راهنمای سریع آموزش به بیمار

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات حیدری تألیف منیژه نصیری زاده
 25. موجود

  کتاب نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری کودکان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نور دانش تألیف دکتر فاطمه علایی کرهرودی
 26. موجود

  کتاب ایمونولوژی برای پرستاران

  14,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف بهاره زند - دکتر علی اکبر دلبندی - دکتر رضا فلک
 27. موجود

  کتاب فارماکولوژی برای پرستار

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر مجید متقی نژاد
 28. موجود

  کتاب اصول و تکنیک های پایه پرستاری و بررسی وضعیت سلامت

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف حجی محمد نوری - فرخنده رخی
 29. تماس

  کتاب فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشكی جابلونسکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 1360 انتشارات جامعه نگر تالیف سعيد يوسفی
 30. موجود

  کتاب پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات جامعه نگر تالیف منصور عزيزی
 31. موجود

  کتاب پرستاری سلامت فرد و خانواده - بر اساس لنکستر و آخرین سرفصل دروس

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جامعه نگر تالیف سيد وحيده حسينی
 32. موجود

  کتاب نقش معنا درمانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات جامعه نگر تالیف اعظم مزروعی سبدانی
 33. موجود

  کتاب پرستاری و بهداشت محیط

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات جامعه نگر تالیف علی منصوری
 34. موجود

  کتاب هندبوک آموزش به بیمار كانابیو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات جامعه نگر تالیف ماری . ام . كانابيو
 35. تماس

  کتاب مقدمه ای بر فارماكولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات جامعه نگر تالیف مری كی آسپرهايم
 36. موجود

  کتاب پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم پایه

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 37. موجود

  کتاب راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات جامعه نگر تالیف تامسون رويترز
 38. موجود

  کتاب حقایقی برای پرستاران جراحی قلب ،مراقبت از بیماران جراحی قلب

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جامعه نگر تالیف تانيا هودج
 39. موجود

  کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : تولید مثل و بیماریهای پستان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال.هينکل
 40. موجود

  کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم بیوفیزیکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
  0